Sídlo: Dobříš 28. října 661 - Umístění na mapě

Mobil: +420 777 704 725

Tel./Fax: 318 522 252

E-mail: dobris-reality@centrum.cz

 
Dluží Vám někdo peníze a nemá se k zaplacení? Nejste schopni nebo ochotni věc sami řešit? Nemůžete či nechcete podstupovat riziko soudního řízení? Neváhejte a kontaktujte nás.My Vám pomůžeme! Děláme věci, kterým rozumíme! Nabízíme Vám spolupráci při právním vymáhání Vašich pohledávek a i možnost jejich odkupu. Řešíme pohledávky občanů, společností, státních orgánů a obcí. Spolupracujeme s advokátní kanceláří a soukromým exekutorem. Provizi neplatíte předem, ale až ze skutečně vymožené částky.

1) Vymáhání pohledávek právní cestou

Prostřednictvím advokátní kanceláře zajišťujeme jednání s dlužníkem za účelem mimosoudního vyrovnání a zaplacení pohledávky, vydání pravomocného soudního rozhodnutí. Při existenci pravomocného soudního rozhodnutí spoluprací se soukromým exekutorem zajišťujeme skutečné vymáhání dlužných částek Od Vás potřebujeme předání podkladů (ověřených fotokopií) o existenci pohledávky a plnou moc k vymáhání pohledávky. Při tomto způsobu řešení hradíte náklady soudního řízení a v případě neúspěchu ve sporu i případné náklady protistrany. V případě úspěchu v soudním řízení nese tyto náklady až na výjimky dlužník.

2) Odkup pohledávek

Pokud nejste ochotni hradit náklady řízení a čekat na výsledek soudního a exekučního řízení, můžeme Vaši listinami podloženou, ale doposud nezaplacenou pohledávku odkoupit na základě smlouvy o postoupení pohledávky Konkrétní výše ceny pohledávky je stanovena dohodou a záleží na bonitě pohledávky a dlužníka.

3) Financování soudního sporu při vymáhání pohledávek

Soudní náklady při vymáhání Vaší pohledávky (veškerých finančních plnění) lze v případě dohody smluvně přenést na naši společnost. Jedná se o přenesení nákladů za soudní poplatky, náklady právního zastoupení
a náklady na exekutora, náklady na vyhlášení dražby, cestovné, poplatky za ověřování apod. Financujeme soudní spory u nichž lze z Vašich listin předpokládat úspěšný výsledek. Provize z vymožené částky závisí na výši vymáhané pohledávky, riziku neúspěchu v soudním sporu, bonitě dlužníka, předpokládané délce sporu
a výši předpokládaných nákladů. Pokud je soudní řízení neúspěšné nese veškerá finanční rizika naše společnost včetně toho, že zaplatíme protistraně soudem přiznané náklady. Vy se nijak vzniklých nákladech nepodílíte.

Děkujeme za Váš zájem o služby naší firmy.SKS-Dobříš, spol. s r.o.
Ing. Milena Kolářová
jednatel